Eurostat podał, że poziom bezrobocia w krajach Eurolandu w marcu 2012 po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrósł do 10,9%, wobec 10,8% w lutym br. Przeciętna stopa bezrobocia wyniosła w marcu 10,2%, czyli pozostała bez zmian. Krajem o najwyższym bezrobociu jest Hiszpania (24,1%), natomiast najniższy wskaźnik odnotowano w Austrii (4%). W Polsce bezrobocie w lutym i w marcu wyniosło 10,1%; wg GUS – w marcu 13,3%.