Według danych GUS, w marcu 2012 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3770,66zł, tj. wzrosło o 3,8% rok do roku i o 5,7% miesiąc do miesiąca. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 3769,47zł, co oznacza wzrost o 3,8% r/r i o 5,6% m/m.