UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, które ma wykazać czy spółka Orlen Oil ustalała ze swoimi dystrybutorami ceny olejów silnikowych Platinum, co można by uznać za porozumienie ograniczające konkurencję. Spółka wymaga od dystrybutorów olejów Platinum sprzedaży w cenie nie mniejszej niż wskazana przez siebie, pomniejszonej o określony rabat; ponadto ma prawo kontrolować ceny i rozwiązywać umowy z dystrybutorami nie stosującymi tej zasady. W komunikacie wydanym przez UOKiK napisano, że „wspólne ustalanie z partnerami handlowymi stosowanych przez nich cen odsprzedaży jest niedozwolone - ustalając ceny przedsiębiorcy powinni działać niezależnie i kierować się własnym rachunkiem ekonomicznym".