Biuro Krajowej Statystyki w Londynie poinformowało, że końcowe wyliczenia wykazały spadek PKB w IV kwartale 2011 o 0,3% licząc kwartał do kwartału, po wzroście o 0,6% w III kwartale. W ujęciu rocznym PKB urósł w IV kwartale 2011 r. o 0,5%, po wzroście o 0,3% w III kwartale.