Francuski urząd statystyczny Insee podał końcowe wyliczenia wyników gospodarki za IV kwartał 2011: PKB wzrósł o 0,2% licząc kwartał do kwartału i 1,3% - rok do roku.