Echo Polska Properties to fundusz, który działa na rynku nieruchomości. Działa on na zasadach zbliżonych do funduszy typu REIT (Real Estate Investment Trust). Firma ta zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne, takie jak biurowce, centra handlowe i magazyny w Polsce. Do zespołu Echo Polska Properties dołączył w ostatnim czasie prof. Marek Belka.