Nabywcą 100 % udziałów jest Dom Development SA. Przedmiotem sprzedaży są grunty o powierzchni 9,4 ha, zlokalizowane w rejonie ulicy Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie. Kwota transakcji wyniosła 133,5 mln zł. Sprzedawcę wspierała firma doradcza Colliers International.