Kalcelaria Prezydenta oświadczyła, że dzięki podpisanej nowelizacji ma się zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Ponadto dzięki niej łatwiejsze ma być zwalczanie szarej strefy.
Szacuje się, że zmiany mają przynieść państwu zysk na poziomie do nawet kilku miliardów złotych.
Ponadto oczekuje się, że tym sposobem na rynek paliw płynnych i gazu wróci uczciwa konkurencja.