Z danych NBP wynika, że w lutym 2012 nastąpił spadek poziomu depozytów gospodarstw domowych, spowodowany wcześniejszymi, styczniowymi wypłatami premii i nagród rocznych dla pracowników w związku z podwyższeniem od lutego składki rentowej. Depozyty wyniosły 488,1 miliarda zł i były wyższe o 0,4% licząc m/m.