Komisja Nadzoru Finansowego zastanawia się nad wprowadzeniem korekty do tzw. Rekomendacji T, ograniczającej dostęp do kredytów konsumenckich i hipotecznych osobom, których łączne miesięczne zobowiązania spłat kredytów przekraczały 50% miesięcznych dochodów netto. Z wypowiedzi Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa KNF, podczas seminarium BRE-CASE „Kondycja banków w Polsce i Europie”, wynika, że rekomendacja została wprowadzona w sytuacji kryzysowej, gdy niektóre banki przez nadmiernie rozluźnienie polityki kredytowej zanotowały straty na jednej trzeciej portfela. W trzecim kwartale br., czyli po dwóch latach obowiązywania rekomendacji, KNF dokona analizy jej wpływu na rynek i podejmie decyzje o ewentualnym wprowadzeniu korekt.