Wg danych NBP, polski sektor bankowy uzyskał w styczniu 2012 roku 1,45 miliarda zł zysku netto, tj. o 32,7% wyżej licząc rok do roku. Zysk operacyjny to 1,81 miliarda zł, co oznacza wzrost o 34% r/r. Opłaty i prowizje przyniosły 1,2 miliarda zł zysku, tj. wzrosły o 13,3% r/r; natomiast zysk z tytułu odsetek był większy o 15% i wyniósł 3,18 miliarda zł.