Komisja Nadzoru Finansowego opracowała „Raport o sytuacji w bankowości”, z którego wynika, że w ubiegłym roku pogorszyła się jakość udzielonych kredytów, część z nich ma wyższą wartość niż wartość zakupionych nieruchomości w wyniku spadków cen na rynku.   Aby zapobiec wzrostowi ryzyka, KNF wprowadza nowe obostrzenia dla kredytów hipotecznych przekraczających 80% wartości nieruchomości. Obecnie takie kredyty stanowią ponad połowę nowo udzielonych. W praktyce oznaczać to będzie wyeliminowanie tych kredytów z rynku.