Według danych GUS, opublikowanych w biuletynie "Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych" ceny robót budowlano-montażowych dotyczących budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, też obiektów drogowych i mostowych, w 2011 roku wzrosły o 1% - 2,1%. Spadek o 0,5% odnotowano jedynie w przypadku budowy nasypów w gruncie kat. II.