Bank BNP Paribas podwyższył o 2,4% i 2,7% średnioroczną prognozę polskiego PKB na kolejne dwa lata, 2012-13. Skorygowano też prognozę dla Bułgarii, Czech, Węgier i Rumunii; średni wzrost PKB dla tego rejonu wyniesie 1,4% w 2012 roku i 2,6% w 2013. Najwyższy wzrost przewidywany jest na Węgrzech – z 0,1% do 2,2%, oraz w Czechach – z 0,8% do 3,1%.