Według danych NBP, w styczniu 2012 wartość kredytów dla gospodarstw domowych obniżyła się o 8,3 miliarda zł miesiąc do miesiąca. Odnotowano natomiast wzrost depozytów o 8,2 miliarda zł.