Polska Grupa Energetyczna przedstawiła nową strategię działania w zakresie budowy elektrowni atomowych w Polsce. Pierwsza, o mocy 3000 MW ma być uruchomiona w 2025 roku, a nie jak poprzednio zakładano w 2020. Kolejna, również o mocy 3000 MW, w roku 2029. PGE chce mieć co najmniej 51% udziałów w elektrowniach jądrowych; zakłada się, że udział energii z elektrowni atomowych w ogólnej produkcji PGE wyniesie 12% w 2025 roku i wzrośnie do 36% do 2030 roku.