Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje, że PKB Polski w średniorocznym ujęciu wzrośnie o 2,3% w 2012 roku, wobec prognozy rządowej 2,5%, natomiast w 2013 roku o 3,7%; PKB za 2011 rok wyniesie 4,2%. Średnioroczna inflacja w 2011 roku powinna osiągnąć poziom 3,9%, a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych za 2011 rok wyniesie ostatecznie 1,6% PKB.