W 2011 roku aktywność inwestorów na rynku nieruchomości w Europie Środkowej wyraźnie wzrosła. W Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech zainwestowano łącznie 6,1 mld euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (2,9 mld euro). Największy wzrost wolumenu transakcji, z poziomu 479 mln euro w 2010 roku - do 2,2 mld euro w 2011, nastąpił w Czechach. Jednak najwięcej zainwestowano w Polsce, tj. 2,5 mld euro. Raport na ten temat opracowała firma Cushman & Wakefield.