GUS podał w komunikacie, że inflacja w grudniu 2011 wyniosła 4,6% w ujęciu rocznym oraz 0,4% miesiąc do miesiąca. "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 0,9%), opłat związanych z transportem (o 0,9%), a także ze zdrowiem (o 1,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,20 pkt proc., 0,09 pkt proc. i 0,08 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 pkt proc.” – napisano w komunikacie.