Rada Polityki Pieniężnej na styczniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Od czerwca 2011 roku główna stopa, referencyjna, wynosi 4,5%. Prezes NBP, Marek Belka powiedział, że szanse na obniżenie stóp maleją wobec perspektyw podwyższonej inflacji i niepewnej koniunktury gospodarczej.