Wysokość przeterminowanych zobowiązań płatniczych Polaków wyniosła w 2011 roku 35,48 mld złotych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej – podał BIG InfoMonitor w raporcie InfoDług. Jednak aż 60% to kwoty poniżej 5 tys. złotych. Portfel kredytów zagrożonych utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie 1,6% dla kredytów w walutach obcych oraz 3,3% dla kredytów w złotych. Najwięcej niespłaconych zobowiązań jest w województwach: śląskim i mazowieckim. Najwyższe zadłużenie w kwocie 96 milionów należy do mieszkańca Mazowsza.  (źródło: PAP)