Ministerstwo pracy poinformowało, że szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2011 w Polsce wyniosła 12,5%, co dało 1,983 miliona osób. Jest to wzrost o 0,4% w porównaniu do listopada 2011. W sumie w roku 2011 liczba bezrobotnych wzrosła o 1,4% tj. o 28,3 tys. osób, podczas gdy w 2010 roku był to wzrost o 3,3%, czyli o 62 tys. osób. Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła w grudniu 34,6 tysiąca, co oznacza spadek o 10,3 tys. w porównaniu do listopada 2011.