PZU tworzy fundusz inwestycyjny nieruchomości. Na początek wpłacono 150 milionów zł, docelowo ma to być 500 milionów zł. Przewiduje się roczną stopę zwrotu netto na poziomie 8% po uwzględnieniu inflacji. Fundusz ma inwestować tylko w nieruchomości komercyjne – około 1,5 miliarda zł w dobrze zlokalizowane biurowce oraz centra handlowe, także te do rozbudowy i modernizacji; z pominięciem gruntów, hoteli i mieszkaniówki.  (źródło: pb.pl)