Termin 20 stycznia jest granicznym dla zgłoszenia wyboru podatku liniowego przez przedsiębiorców. Podatek liniowy 19-procentowy jest zwłaszcza korzystny dla tych, którzy osiągają wysokie dochody, przekraczające 100 tys. złotych rocznie. Przy niższych dochodach lepiej zdecydować się na skalę podatkową, gdzie najniższy próg wynosi 18 procent.