Jak podał Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Działalnością Zawodową (IAB) w Norymberdze, od maja do grudnia 2011 do Niemiec przybyło około 41,5 tysiąca pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli znacznie mniej niż oczekiwano po otwarciu niemieckiego rynku pracy. Liczba pracowników z Polski to około 26,3 tys. Nie spełniły się więc prognozy niemieckich analityków oczekujących nawet 800 tys. imigrantów zarobkowych.  (źródło: PAP)