Ankieta przeprowadzona wśród małych firm przez Tax Care i Idea Bank wykazała zaskakujący optymizm przedsiębiorców. Aż 95% ankietowanych spodziewa się w 2012 roku co najmniej utrzymania obrotów na dotychczasowym poziomie, w tym 60% zwiększenia przychodów, a tylko 5% obawia się gorszych wyników. Autorzy badania w komentarzu stwierdzili, że nieduża skala biznesu pozwala na większą elastyczność i szybsze przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych, niż ma to miejsce w przypadku dużych korporacji, zwłaszcza zależnych od zagranicznych podmiotów. Pondato prawie 90% firm pochodziała z sektora usług, który jest bardziej odporny niż sektor produkcyjny. W badaniu prowadzonym w formie wywiadu telefonicznego uczestniczyło 1000 małych firm, w dniach 1-9 grudnia 2011 r.  (źródło: wnp.pl)