GUS podał, że poziom bezrobocia zarejestrowanego w listopadzie 2011 wyniósł 12,1% wobec 11,7% rok wcześniej. W październiku br. bezrobocie wynosiło 11,8%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2011 wzrosła o 2,5% miesiąc do miesiąca oraz o 3% rok do roku i wyniosła 1 914 900. Projekt budżetu na 2012 rok zakłada 12,4% bezrobocia na koniec bieżącego roku i 12,3% na koniec 2012 roku.