W listopadzie 2011 inflacja w Polsce wzrosła o 4,8% licząc rok do roku, oraz o 0,7% w porównaniu do października br. – podał GUS. W październiku br. inflacja wyniosła 4,3% rok do roku. Największy wpływ na zmianę wskaźnika miały: podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 6,1%), wzrost cen żywności (o 4,5%) i towarów i usług w zakresie transportu (o 11,0%).