Galeria rozrywkowo-handlowa Focus Mall w Zielonej Górze została zwycięzcą IV edycji konkursu Zielona Góra bez Barier 2011 w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Zielona Góra we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Patronat honorowy objął Janusz Kubicki, prezydent miasta. Celem konkursu było wyłonienie najlepiej dostosowanych w mieście obiektów handlu i usług oraz terenów publicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 3 grudnia br.