PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w III kwartale 2011 o 0,5% rok do roku, po wzroście o 0.6% w II kwartale. W ujęciu kwartał do kwartału wzrost PKB w III kw. wyniósł również 0,5%, po wzroście w II kw. br. o 0,1%.  Dane podało Biuro Krajowej Statystyki w Londynie.