NBP podał w komunikacie, że inflacja bazowa w październiku 2011 r., po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 2,8% rok do roku, wobec 2,6% we wrześniu 2011. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 3,9% rok do roku (we wrześniu 3,5%), natomiast po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,7% (we wrześniu 3,5%).