Wg raportu firmy PMR „Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 − Prognozy rozwoju na lata 2011-2014”, nadchodzące inwestycje w sektorze energetycznym, gazowniczym i produkcyjnym mają nakręcać rynek budownictwa przemysłowego w Polsce. Zastąpią tym samym budownictwo drogowe, które do tej pory przewodziło branży. Prognozy PMR przewidują, że po spadkach w 2009 i niewielkim wzroście w 2010, w roku 2011 produkcja budowlana z tytułu budownictwa przemysłowego wzrośnie o ponad 13%, do 17,4 miliardów zł. Wzrost napędzany będzie głównie realizacją rurociągów i linii przesyłowych – zwyżka o ok. 25%, a także odradzającą się budową obiektów przemysłowo-magazynowych – spodziewany wzrost o ponad 10%.