Według najnowszego raportu NBP dotyczącego projekcji inflacyjnej, polski PKB spowolni w latach 2012-2013 z powodu słabszej konsumpcji, która jednak nadal ma być głównym źródłem wzrostu gospodarczego. Niższa konsumpcja to skutek przewidywanego umiarkowanego wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych, w tym funduszu płac, oraz dochodów z działalności gospodarczej na własny rachunek. Drugim stymulatorem wzrostu PKB będzie eksport, „któremu sprzyjać będą skutki osłabienia złotego we wrześniu 2011 r.”. Prognozy dla PKB to: 4,1% w 2011, 3,1% w 2012 i 2,8% w 2013 roku. Poziom inflacji wahać się będzie w przedziałach: 3,9 – 4,2% w 2011 do 2,2 – 3,7% w 2013 roku.