Według danych GUS, PKB Polski w IV kwartale 2011 urósł o 4,3% rok do roku. Wynik z III kwartału 2011 to 4,2%. Konsumpcja prywatna zwiększyła się o 2% w ujęciu rocznym wobec 3% w III kwartale 2011; dynamika inwestycji wyniosła 10,3% r/r. Korzystne wyniki osiągnęły też: eksport towarów i usług – wzrost o 8% r/r, oraz import – wzrost o 5,3%.