Ministerstwo Finansów ma już nowe wzory formularzy do rozliczenia dochodów osobistych w 2011 roku. Zmiany dotyczą między innymi podawania numeru PESEL zamiast NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W załączniku PIT/0 uwzględniono rubrykę, gdzie będzie można odliczać wydatki na dostęp do Internetu również poza miejscem zamieszkania. Zestaw PIT-ów do wypełnienia pozostaje bez zmian: PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-37 (wynagrodzenie za pracę oraz emerytury) plus załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe). PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniową stawką 19-proc.), PIT-38 (dochody kapitałowe) oraz PIT-39 (dochody ze sprzedaży mieszkania). Nadal będzie można wysłać PIT-y przez Internet, a nawet jest to forma preferowana przez MF.    (źródło: wyborcza.biz)