„Financial Times Deutschland” poinformował, że dotarł do poufnego projektu reformy przepisów o agencjach ratingowych, w którym Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego proponuje, aby zabronić publikowania ocen wiarygodności kredytowej krajów UE dotkniętych kryzysem. Agencjom ratingowym zarzuca się w ostatnim czasie, że ich badania są mało wiarygodne, i że zaniżają oceny, co jeszcze bardziej pogrąża zadłużone kraje. Prawo "tymczasowego zabraniania" publikacji miałby Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Reforma przewiduje ponadto obowiązek rewidowania ocen ratingowych co najmniej dwa razy w roku, a nie co rok, oraz większą przejrzystość kryteriów stanowiących podstawę badania wiarygodności kredytowej. Jeżeli Parlament Europejski zaaprobowałby te reformy, to weszłyby one w życie dopiero w jesieni 2012.   (źródło: PAP)