Komisja Nadzoru Finansowego podała, że na koniec sierpnia 2011 wartość kredytów ogółem sektora bankowego w Polsce z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 11,4% w skali roku i o 1,1% miesiąc do miesiąca i wyniosła 764 053,06 mln zł. W tym, wartość kredytów dla przedsiębiorstw urosła o 10% rdr do kwoty 243 849,09 mln zł, a dla gospodarstw domowych o 12% rdr do kwoty 516 471,62 mln zł. Kredyty mieszkaniowe osób prywatnych zwiększyły się o 19,8% rdr do wartości 303 424,92 mln zł, natomiast wartość depozytów wzrosła o 10,1% rdr do 445.608,11 mln zł. Spadek o 2,45% rdr odnotowano jedynie w przypadku kredytów konsumpcyjnych, których wartość na koniec sierpnia 2011 wyniosła 131 499,01 mln zł.