Spółka Tauron Ekoenergia, spółka zależna Tauron Polska Energia, zakupiła farmę wiatrową Lipniki od firmy WSB Neue Energien GmbH. Farma zlokalizowana jest w województwie opolskim, składa się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy 30,75 MW. Jest to pierwszy park wiatrowy w strukturach Tauron Ekoenergia, która planuje uruchomienie do 2014 roku następnych farm wiatrowych o mocy 140 MW, tym razem na północy Polski, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. W planach Grupy Tauron jest uzyskanie do 2020 roku 800 MW mocy zainstalowanej pochodzącej z odnawialnych źródeł.