Eurodeputowani przyjęli w środowym głosowaniu nowe przepisy wzmacniające dyscyplinę finansów publicznych w UE. Pakiet Stabilności i Wzrostu nazywany „sześciopakiem”, zawiera sześć propozycji, które pozwolą silniej panować nad finansami publicznymi poszczególnych państw. Przewiduje między innymi nałożenie sankcji na kraje strefy euro, w których stan finansów publicznych zbliża się niebezpiecznie do ustalonych limitów deficytu i długu (limity: 3% PKB w przypadku deficytu, 60% PKB w przypadku długu publicznego).