Kraków znalazł się na liście najbardziej zanieczyszczonych obszarów, sporządzonej przez  Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne „Environmental Science and Technology” i naukowców z Europy – w tym z Polski. Miasto należy do jednego z trzech tzw. „brudnych punktów” na mapie Unii Europejskiej, obok krajów Beneluksu i Północnych Włoch. Badanie czystości powietrza, przeprowadzone w styczniu i lutym 2005 roku, wykazało obecność cząstek stałych, głównie sadzy, oraz wysokiego stężenia ołowiu, niklu, kadmu i arsenu. Aż 200-krotnie przekroczony był limit zawartości benzo[a]piranu, związku silnie rakotwórczego, pochodzącego z dymy. Według autorów badania, źródłem zanieczyszczeń w dużym stopniu był dym z pieców kaflowych, które są powszechnie używane do ogrzewania mieszkań w starych kamienicach i domach. Położenie Krakowa w kotlinie powoduje przy bezwietrznej pogodzie zaleganie smogu. Jak na razie, brak informacji, czy miasto po prawie sześciu latach uporało się z problemem.