Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że prowadzi obecnie 170 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości  6,2 mld euro. Zagraniczni przedsiębiorcy planują stworzenie w Polsce 47 tys. miejsc pracy. Na pierwszym miejscu pod względem ilości inwestycji znajdują się Amerykanie – 39 przedsięwzięć o wartości 1,1 mld euro, następnie: Wielka Brytania – 18 projektów na kwotę 355 mln euro, Chiny – 15 na kwotę 246 mln euro. Dalej: Niemcy – 13 projektów, Korea południowa – 11 i Japonia – również 11. Najbardziej popularne branże to: motoryzacja, BPO i branża maszynowa. W 2011 roku PAIiIZ zakończyła już 36 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 970,8 mln euro.