30% zamiast 50% kosztów inwestycji będą mogły otrzymać gminy z budżetu państwa na remonty lub budowę lokalnych dróg. Tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji państwowych, którym zajmuje się Rada Ministrów. Samorządowcy, którzy złożyli wnioski w 2010 roku, otrzymają jeszcze dofinansowanie do 50% kosztów, na starych zasadach. (źródło: Dziennik Gazeta Prawna)