W opinii analityków z 21 instytucji finansowych, Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych do końca 2011 roku – podaje Parkiet. Analitycy nie przewidują też znacznych zwyżek na giełdzie, liczą natomiast na ustabilizowanie dochodów z papierów skarbowych. (źródło: Parkiet)