Departament Pracy USA podał w komunikacie, że w USA w sierpniu 2011 stopa bezrobocia (poza rolnictwem) utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do lipca br. i wyniosła 9,1%. Z kolei Eurostat podał, że w lipcu br. w Polsce bezrobocie spadło do 9,4% z 9,5% w czerwcu, a w strefie euro utrzymało się na niezmienionym poziomie 10% m/m. W całej Unii stopa bezrobocia wyniosła 9,5%, czyli również bez zmian m/m. Wg GUS, bezrobocie w Polsce w lipcu br. spadło do 11,7% z 11,8% w czerwcu.