Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podał, że PKB brutto Niemiec w II kwartale 2011 wzrósł o 2,8% rok do roku bez uwzględniania czynników sezonowych , czyli zgodnie z wcześniejszymi prognozami. W porównaniu do I kwartału br. PKB wzrósł o 0,1%.