GUS podał, że wzrost PKB (niewyrównanego sezonowo, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale 2011 wyniósł 4,3% rok do roku, wobec 4,4% w I kwartale br. Natomiast PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie w II kwartale br. o 1, 1% w porównaniu z I kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5%.