The National Association of Realtors (USA) podała, że w lipcu 2011 indeks zrealizowanych transakcji sprzedaży domów spadł o 1,3% w porównaniu z czerwcem br. Jednak jest to wynik zdecydowanie, bo o 14,4% lepszy w porównaniu z lipcem 2010 r.