NBP podał, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej spodziewają się w najbliższych miesiącach spadku inflacji do 2,5% celu inflacyjnego. Jednak nadal pozostanie powyżej celu. Według prognoz osiągnięty on zostanie dopiero w latach 2012-2013, kiedy spodziewane jest wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego oraz wyhamowanie rosnących cen surowców na rynkach międzynarodowych, a także statystyczny efekt bazy.