Według danych GUS, liczba mieszkańców województwa lubelskiego w ciągu 2010 roku zmalała o 5,5 tys. osób i na koniec grudnia wyniosła 2 151 000 osób. W prognozie do 2035 roku, przewiduje się jeszcze większy odpływ ludności. Na stabilność może liczyć jedynie powiat i miasto Lublin.