Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o wsparciu instytucji finansowych przez Skarb Państwa. Ustawa przewiduje m.in. udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na kredyty zaciągnięte przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, jako instytucje finansowe. Również nakłada na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązek kontroli wykonania umowy o udzielenie wsparcia przez instytucję finansową.